Storytelling

PSST

Pokiaľ som s Tebou

Ako vznikol e-book

„Pokiaľ som s Tebou“?

PROLÓG

Už ani neviem, ako sa volal. Nepoznal som ho. Ustatý malý chlapec. Držal sa ma okolo krku a hlavu mal opretú o moju hruď. Celodenný výlet ho obral aj o posledné sily.

Jeho dych narážal na môj odev a jeho sluch sa započúval do tlkotu môjho srdca. Bolo pokojné. Pokoj, ktorý nezažil už dávno. Už dávno nemal rodičov, ktorý by tu boli pre neho. Deň čo deň. V tej chvíli mal aspoň mňa.

Vtedy mi to došlo. Chcem sa stať takým mužom. Takým, ktorý bude celým svetom pre niekoho. Nielen nachvíľu. Ale nastálo.

Avšak pred sebou som mal dlhú a kľukatú cestu. Neostávalo mi nič iné, len urobiť prvý krok. A potom druhý…Stalo sa to súčasťou osobného príbehu.

Pokračovanie

33 príbehov pred svadbou

KAZACHSTAN

Prológ z úvodu vznikol v roku 2008 v ďalekej ázijskej krajine. Na pozvanie mojej tedy, rádovej sestry františkánky, som ako mladý muž spoznával túto ďalekú krajinu.  Jej nádhernú prírodu, veľkomesto Alma-Ata a priľahlé mestečká a dedinky. Rovnako aj ľudí, luxus a biedu po stranách tej istej ulice, ale i deti bez domova. Ten námet sa zrodil v tom okamihu.

SLOVENSKO

Od detstva až po svadbu sa formoval môj charakter. Ani som si to neuvedomoval. Všetky tie udalosti, skúsenosti a stretnutia tu boli z nejakého dôvodu. Tie najdôležitejšie som opísal v každom z 33 príbehov. Každý z nich sa musel zrodiť, aby sa zrodil nový príbeh. Ten, ktorý sa začal písať rozozvučaním svadobných zvonov. Verím, že príbeh každého z nás je jedinečný. A takým je aj tento zväzok príbehov, ktorý som svojsky dal na papier.

Titulka_PSST

E-book

Ukážky článkov zadarmo

E-BOOKS

OBCHOD